Contact

Bartomeu Coll
Professor
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.173197
e-mail: tomeu.coll@uib.es