People

Bartomeu Coll
Professor
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.173197
e-mail: tomeu.coll@uib.es
web: http://dmi.uib.es/~tomeucoll
Antoni Buades Capo
Assistant professor
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.171389
e-mail: toni.buades@uib.es
web: http://dmi.uib.es/~abuades
Catalina Sbert
Assistant Professor
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.172988
e-mail: catalina.sbert@uib.es
web: ...
Ana Belén Petro
Assistant Professor
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.172676
e-mail: anabelen.petro@uib.es
web: ...
Jose Luis Lisani
Assistant Professor
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.172990
e-mail: joseluis.lisani@uib.es
web: http://dmi.uib.es/~lisani/
Joan Duran
Assistant
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.XXXXXX
e-mail: joan.duran@uib.es
web: ...
Julia Navarro
PhD student
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Tel: 34-971.XXXXXX
e-mail: julianavarroliver@gmail.com
web: ...